Cách tính lệ phí trước bạ của năm 2017 khi mua ô tô cũ

Tuy nhiên, đây cũng là lệ phí trước bạ dành cho các loại xe ô tô, xe máy mới.
Từ 1/1/2017, lệ phí trước bạ khi mua xe ô tô đã được tính theo mức mới. Như vậy những chiếc ô tô cũ sẽ được tính như thế nào?


Cách tính lệ phí trước bạ của năm 2017 khi mua ô tô cũ có một số thay đổi
Theo như Nghị định mới của Thủ tướng Chính phủ, từ 1/1/2017, lệ phí trước bạ dành cho các loại xe ô tô, xe máy sẽ được tính theo mức mới khi dựa theo tỷ lệ (%). Cụ thể, trong Nghị định mới quy định lệ phí trước bạ cho xe máy sẽ có mức thu là 2%. Riêng với xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc trung ương; thành phố thuộc tỉnh hay thị xã nơi UBND tỉnh đóng trụ sở nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức là 5%;

Trong khi đó, xe ô tô 9 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Trong trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung.

Tuy nhiên, đây cũng là lệ phí trước bạ dành cho các loại xe ô tô, xe máy mới. Hiện nay, có rất nhiều người dùng có nhu cầu mua, bán xe, và sau khi thực hiện các giao dịch mua bán, người mua cũng phải nộp lệ phí trước bạ để có thể sở hữu xe ô tô một cách hợp pháp.

Trong quy định mới, mức lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi sẽ được áp dụng mức thu là 1%. Trong trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy là 2%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn quy định nêu trên thì sẽ nộp lệ phí trước bạ theo mức là 5%. Còn các loại xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi với mức thu là 2% và được áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Tuy nhiên, khác hàng cũng cần lưu ý rằng, 2% phí phải nộp là tỷ lệ % chất lượng còn lại của tài sản trước bạ.

Cụ thể, theo quy định, tỷ lệ % này sẽ giảm dần theo từng năm. Ví dụ, xe ô tô sử dụng trong 1 năm còn 85% giá trị; Sử dụng 1-3 năm còn 70%; Sử dụng ô tô từ 3-6 năm: 50%; Sử dụng từ 6-10 năm còn 30% và sử dụng trên 10 năm sẽ còn 20%.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *